Неколку причини за лажен позитивен тест за бременост

2358

Тестовите за бременост не даваат целосна сигурност. Има многу случаи во кои тестот може да биде позитивен.

Експертите советуваат тестот да биде повторен или да биде направена консултација со лекар за најголема безбедност.

Хемиска бременост

Тестот за бременост може да покаже лажно позитивен резултат, ако сте имале т.н. хемиска бременост. Овој редок вид спонтан абортус се случува многу ретко, но може да даде позитивен резултат, ако наскоро потоа сте направиле тест.

Многу од жените не разбираат дека биле бремени, бидејќи абортусот настапува пред 5-тата недела при хемиска бременост . За толку кратко време во телото сè уште има хормони кои го покажуваат присуство на бременоста, кои можат да го измамат тестот.

Не ги следите правилно инструкциите

Упатствата за употреба се многу важни. Тие треба да се следат строго, за да биде и тестот максимално верен. Ако сепак избрзате со проверката или пак чекате премногу прикажаните се црти може да не се целосно точни.

Тестот за бременост е дефектен

Секогаш гледајте го рокот на траење на тестот за бременост . Како секое друго средство или лек, така и тестот за бременост има рок на траење, по кој или непосредно пред кој е можно да не даде точен резултат.

За уште поголема безбедност направете уште еден тест, но од друга марка. Така ќе можете да ги споредите резултатите и да добиете појасна слика во каква положба сте пред да посетите лекар.

Земате одредени лекови

Некои лекови можат да влијаат на биохемиски и хормонален баланс во вашето тело, што од своја страна ќе ја наруши точноста на тестот за бременост. Такви медицински супстанции се метадонот, хлордиазепоксидот, прометазинот.

Некои болести

Во некои случаи ретки болести можат да влијаат на точноста на тестот за бременост. Најчесто тоа се различни тумори (на матката, панкреасот), кои можат да предизвикаат лажен позитивен резултат.