Научниците откриле застрашувачка ситуација над Антарктикот и испраќаат предупредување

167
Состојба на озонската обвивка во октомври 2023 година..

Во новата студија објавена во вторникот, научниците тврдат дека озонската обвивка, која се наоѓа на 15 до 35 километри над површината на Земјата и ја штити од ултравиолетово зрачење, можеби воопшто не се опоравува.

Напротив, озонската дупка над Антарктикот изгледа дури и се шири.

Новите наоди се во спротивност со широко прифатените проценки за статусот на озонската обвивка, вклучувајќи го и извештајот на ОН од јануари, кој покажал дека таа ќе се врати на нивоата од 1980-тите уште во 2040 година.

Намалување од 26 отсто

И покрај Протоколот од Монтреал, меѓународен договор од 1987 година со кој се забранува или постепено се укинува употребата на повеќе од 100 хемикалии кои ја осиромашуваат озонската обвивка, вклучувајќи хлорофлуоројаглероди или CFC, кои биле вообичаени во аеросолните спрејови, растворувачи и ладилни средства, новото истражување покажува дека дупката над Антарктикот се зголемува.

Научниците откриле дека нивото на озонот се намалило за 26% од 2004 година во јадрото на дупката за време на пролетта на Антарктикот. Анализирајќи го однесувањето на озонската обвивка од септември до ноември, научниците ги проучувале и промените во нивото на озонот и ги барале причините за овие промени.

Поларни вртлози

Причината за осиромашување на озонската обвивка и продлабочувањето на дупката е поврзана со промените во поларниот вител на Антарктикот.

Циркуполарен вител, или поларен вител, е голема површина на ладен, ротирачки воздух. Поларните вртлози ги опкружуваат двата поларни региони на Земјата.

Антарктичките вртлози се дел, т.е. последица на антарктичката кружна струја и се јавуваат во Веделовиот вител и Росовото Море, каде што има голем број заеднички карактеристики. Двата вртлози, т.е. струи, се движат спротивно од стрелките на часовникот и се обликувани од интеракцијата на студената антарктичка кружна струја и антарктичкиот континентален гребен.

Концентрација на озон.

Некои се сомнителни

Истражувачите не истражувале дополнително што ги предизвикува овие промени, но признаваат дека многу фактори можат да придонесат за осиромашување на озонската обвивка, како што се честичките од пожарите и вулканите и промените во сончевиот циклус, од кои сите се поврзани со загадувањето што предизвикува глобално затоплување.

Иако некои научници изразиле сомневање за наодите на студијата, тврдејќи дека тие се засноваат на набљудувања од 2020 до 2022 година и користат краток период од 19 години за да извлечат заклучоци за долгорочното здравје на озонската обвивка, истражувачите велат дека исклучуваат „исклучителни настани“ од нивната студија за да ги избегнат погрешни заклучоци.