Научниците го користат окото како прозорец за неинвазивно проучување на здравјето на црниот дроб

285

Научниците трансплантираат клетки на црниот дроб во очите на глувците, што пак им овозможува неинвазивно да го проучуваат здравјето на црниот дроб.

Научниците од Karolinska Institute во Шведска откриле неинвазивен метод за проучување на функцијата и болестите на црниот дроб.

Со трансплантација на клетки на црниот дроб во очите на глувците, рожницата станува единствен прозорец за набљудување на промените во црниот дроб со текот на времето.

Овој иновативен дијагностички пристап ја елиминира потребата за инвазивни процедури, обезбедувајќи вредни сознанија за здравјето на црниот дроб.

Уникатен нов метод

Техниката на шведските научници вклучува трансплантација на мали 3D култури на клетки на црниот дроб, познати како сфероиди, во предната комора на окото. Неверојатно, овие сфероиди се прикачуваат на ирисот, примајќи есенцијални крвни садови и нерви, додека ги задржуваат посебните карактеристики на црниот дроб. Вградените клетки ефикасно го рефлектираат здравјето на црниот дроб на глувчето, делувајќи како маркер за состојби како што е заболување на црниот дроб, што е особено очигледно кога глушецот е на диета богата со маснотии.

Noah Moruzzi, доцент на Катедрата за молекуларна медицина и хирургија на споменатиот Институт, ја нагласува уникатноста на новиот метод, кој нуди невидени можности за истражување на улогата на црниот дроб во метаболичките болести како што се дебелината, дијабетес тип 2 и замастен црн дроб.

Тоа е уникатен пристап кој отвора нови можности за проучување на улогата на црниот дроб во метаболичките болести како што се дебелината, дијабетес тип 2 и заболување на замастен црн дроб. За да ја запреме или одложиме прогресијата на болеста, треба да ги идентификуваме раните механизми на болеста, но претходно беше тешко да се проучува црниот дроб без употреба на инвазивни методи, објаснува Moruzzi.

Голем потенцијал

Метаболичките болести, некогаш поврзани со староста, сега сé повеќе преовладуваат кај помладите луѓе и дебелите деца. Овие состојби, како што се замастен црн дроб и дијабетес тип 2, делат заеднички фактори на ризик и често коегзистираат кај пациенти со метаболички синдром. Континуираното и детално следење преку новата платформа овозможува идентификација на механизмите на болеста, отворајќи го патот за рана интервенција.

Francesca Lazzeri-Barcelo, прв автор на студијата и докторант на Karolinska Institute, го нагласува потенцијалот за следење на развојот на замастен црн дроб на клеточно ниво.

Континуирано и детално следење на функционалните промени во овие органи е од суштинско значење за идентификување на механизмите на болеста. Со новата платформа, сега можеме да го следиме развојот на замастен црн дроб на клеточно ниво и возбудени сме што ќе започнеме да ја користиме за тестирање на различни лекови и стратегии за третман, вели Lazzeri-Barcelo.

Голем чекор напред во развојот на неинвазивни техники

Од 2008 година, истражувачката група на професорот Per-Olofa Berggren во Karolinska Institute успешно трансплантирала клетки во предната комора на окото, докажувајќи ја нивната ефикасност во следењето на островчињата на панкреасот за време на развојот на дијабетес тип 2. Сега таа платформа е проширена за истражување на црниот дроб, покажувајќи ја неговата разновидност во различни медицински домени.

Новата шведска студија всушност означува значаен чекор напред во неинвазивните истражувачки техники, ветувајќи напредок во разбирањето и лекувањето на различни болести.

Извор: Karolinska Institutet