Наставничка направила револуција и на децата им забранила да пишуваат домашна работа

6665

bredli-jang

porakata-na-bradly

roditelite-ucenicite-i-bradly

roditelite-ucenicite-i-bradly3

roditelite-ucenicite-i-bradly2