Најтесната куќа во Светот | Видео

253

Најуникатната и најтесната куќа во светот е Керет, изградена во Варшава. Таа е дизајнирана од полскиот архитект Jakub Szczęsny.

Куќата е арт инсталација со димензии во најшироката точка од 92 см во ширина, и 156 во висина. Ова е функционален простор, кој ја отсликува модерна Полска. Куќата е сместена во средина и поврзува две згради.

Како што пишуваат архитектите, таа не се совпаѓа со урбаниот изглед на градот и токму тоа ја прави уникатна и креативна.