Мистериозните „капки“ се поопасни отколку што се мислело ! „Проблемот потекнува од Кина“

232

Подрачјата со невообичаено топла вода во Тихиот океан, познати како капки (eng. blob), ги пустошат морските екосистеми од 2010 година, според новата студија на меѓународен тим истражувачи базирана на детални компјутерски симулации.

Студијата сугерира дека овие капки се поврзани со намалување на емисиите на аеросоли во Кина. Таа политика, насочена кон подобрување на еколошките услови, можеби ненамерно придонела за тие морски топлотни бранови.

Аеросолите, ситните честички во воздухот што ги испуштаат фабриките и електраните, ефикасно ја рефлектираат сончевата светлина назад во вселената, помагајќи да се одржи атмосферата поладна.

Намалувањето на овие честички го остави Пацификот повеќе изложен на сончевата топлина, во комбинација со зголемувањето на температурите поради глобалното затоплување предизвикано од човекот.

Верижна реакција

„Откривме дека брзото намалување на аеросолите во Кина предизвикува аномалии на атмосферската циркулација надвор од нејзиниот изворен регион, промовирајќи значително затоплување на површината во североисточниот Пацифик, што обезбедува поволни услови за екстремно затоплување на океаните“, наведуваат истражувачите во нивниот труд.

Законодавството за чист воздух воведено во Кина во 2010-тите успешно ги намали загадувачите и го подобри квалитетот на воздухот. На пример, емисиите на сулфур диоксид беа намалени за приближно 70% помеѓу 2006 и 2017 година. Сепак, ова намалување има несакани последици за климатските промени.

Истражувачите користеле постоечки климатски модели за да ја симулираат дистрибуцијата на топлина во Тихиот Океан, споредувајќи различни сценарија за емисии од Кина. Моделите што ги отсликуваа реалните емисии на гасови покажале жаришта во североисточниот Пацифик, каде што буле пронајдени капките.

Студијата сугерира дека отсуството на аеросоли не само што имало директни радијативни ефекти, туку и предизвикало верижна реакција на затоплување, менување на временските системи и намалување на брзината на ветерот во одредени региони на Пацификот, што го влошува прегревањето на капките од океаните.

Топлите капки во Тихиот Океан, илустрација Wang et al., PNAS, 2024.

Влошени ризици

Додека повеќе фактори, вклучително и природните варијации, влијаат на овие сложени временски системи, се чини дека намалувањето на кинеските емисии ја зголемува веројатноста за овие настани на затоплување, што придонесува за поширокиот тренд на затоплување.

Овие капки имаат разорни ефекти врз морскиот свет, предизвикувајќи масовно умирање на риби, морски птици и бројни морски организми. Покрај тоа, тие доведуваат до расцутување на токсичните алги, кои го блокираат сонцето и го осиромашуваат кислородот, што дополнително ги оштетува екосистемите.

Една нова студија ја нагласува деликатната рамнотежа и бројните фактори кои влијаат на климатските системи на нашата планета. Разбирањето на оваа динамика е клучно за предвидување на идните промени и ублажување на нивните влијанија.

„Нашите наоди даваат важен увид во механизмите на океанските и атмосферските промени во Северниот Тихи Океан, нагласувајќи ја потребата да се разгледаат влошените ризици кои произлегуваат од намалувањето на антропогените емисии на аеросоли во проценките на влијанието на климатските промени“, заклучуваат истражувачите.