Мистериозен лавиринт е пронајден на познат остров ! Видео

556

На грчкиот остров Крит неодамна е откриен извонреден камен споменик во облик на прстен стар 4.000 години, кој се наоѓа на врвот на ридот Papoura, северозападно од градот Kastelli.

Овој монументален објект од бронзеното време зафаќа површина од 1.800 квадратни метри и е значајно археолошко откритие што укажува на богатата историја и култура од минојскиот период на островот.

Структурата на лавиринтот се состои од осум концентрични камени прстени, секој со просечна дебелина од 1,4 метри, а некои од нив сè уште стојат на височини и до 1,7 метри.

Архитектурата на споменикот е јасно поврзана со минојската култура, позната по своите исклучителни светилишта сместени на врвовите на ридовите и планините, кои служеле како места за ритуални активности и културни церемонии.

Минојската култура на Крит цветала за време на средноминојскиот период, приближно од 2000 до 1700 година п.н.е., пишува Science Alert.

Големо откритие

Тоа бил период на интензивен урбан развој, кога градовите како Knossos, Phaistos и Malia доживеале значителен раст и изградба на монументални палати кои служеле како административни, религиозни и културни центри. Со зголеменото општествено и културно влијание, минојската заедница на Крит развила софистицирана архитектура и уметност, како и сложени ритуали и церемонии кои го одбележувале нивниот секојдневен живот.

Ова ново откритие на ридот Papoura е значајно по големината и сложеноста, но и по локацијата на која е пронајдено. Ридот Papoura, со поглед на брегот и околните планини, можеби служел како важно светилиште или ритуално место за минојската заедница, можеби поврзано со култ на природата или други религиозни обреди.

Археолозите кои моментално го истражуваат овој локалитет се надеваат дека ќе откријат повеќе за целта и функцијата на овој споменик и како интеракцијата со животната средина и општествениот живот влијаела на неговата изградба и употреба.

„Мораме да го заштитиме“

„Ова е уникатно откритие од голем интерес. Има решенија за завршување на археолошките истражувања на споменикот и негова целосна заштита“, вели археологот Lina Mendoni, министерката за култура на Грција.

Грчкото Министерство за култура изрази внимателна надеж за заштита на овој археолошки локалитет од современи градежни проекти, за да се осигура дека споменикот е зачуван за идните генерации и да се овозможи понатамошно истражување за да се расветли богатото минато на Крит и минојската цивилизација.

Археолозите се посветени на зачувување и истражување, надевајќи се дека овој споменик ќе даде нови сознанија за минојската култура и нејзините ритуали.