Македонското здравство „клинички случај“

237

Состојбите во македонското здравство се загрижувачки.

Лекари без граници

Во периодот 2006-2015, бројот на лекари кои од Лекарската комора побарале потврда дека активно се занимаваат со клиничка медицина (потврда која им е потребна да работат во странство) се зголемил за речиси 20 пати. Македонските лекари кои секоја година пристигнуваат во Германија одлуката да заминат во странство ја носат поради економската состојба во државата и желбата за професионален развој.

Подобри услови за работа и живот

Според истражување на Хелтгрупер, 70% од докторите во Македонија во определен момент размислувале да заминат во странство. Факторите кои најмногу придонесуваат за тоа се: платата, работните услови и условите за живеење во земјата. Според истото истражување, докторите кои веќе емигрирале, на новите работни места се чувстуваат подобро, а 60% од нив воопшто не ни размислуваат да се вратат.

Целта е Германија

Во меѓувреме сѐ повеќе млади лекари масовно се запишуваат на курсеви за германски јазик. Јазичните училишта во земјата нудат специјализирани курсеви за докторите и студентите по медицина кои размислуваат по дипломирањето среќата да си ја бараат надвор од државата. Според анкети спроведени во регионот и во земјата, германски јазик во Македонија во моментов учат околу 63.500 луѓе.

Продолжува на страна 2