КАКВА ЗИМА НЕ ЧЕКА ? Првата долгорочна прогноза излезе, и не ветува добро: Врнежи ќе има повеќе, а над просекот е уште еден важен параметар !

527

Потопли од просечните температури се очекуваат во Европа во зимските месеци, особено во поголемиот дел од западните и централните делови на континентот.

Пониски температури ќе бидат поизразени во северните и североисточните делови на континентот.

Европската метеоролошка служба Severe Weather ја објави првата временска прогноза за зимата 2023/2024 година, а на времето ќе има големо влијание од El Niño.

Sever Weather користел три модели на ECMWF од Европа, CanSIPS од Канада и NMME, кој е заеднички проект на САД и Канада, за долгорочна прогноза за зимата.

Сите овие прогнози се просечна слика за три метеоролошки зимски месеци (декември-јануари-февруари) и ги покажуваат општите временски услови кои преовладуваат. Дури и ако моделите се 100 проценти прецизни, тоа не значи дека ваквите временски услови треба да траат три месеци по ред. Тоа само сугерира како најчесто изгледаат временските шеми.

Според овие модели, во Европа во зимските месеци се очекуваат потопли од просечните температури и во поголемиот дел од западните и централните делови на континентот. Пониски температури ќе бидат поизразени во северните и североисточните делови на континентот.

Струењето од север може да донесе снег

Тоа значи дека главниот начин на циркулација над Европа ќе биде од север кон југ, што значи северно струење над Европа. Можните врнежи од снег над Централна Европа ќе бидат поврзани со интензитет на северно протекување и одредени студени фронтови со спуштање од север. Што се однесува до врнежите, повеќе врнежи се очекуваат над централна и јужна Европа. Прогнозата покажува помалку снег во Европа, освен во повисоките региони и покрај тоа што генерално се очекуваат повеќе врнежи.

Скандинавија е главната непознаница

Кога станува збор за температурата, ако го погледнете моделот ECMWF, за кој се смета дека е најсигурен, температурите во западна Европа ќе бидат повисоки од вообичаеното. Но, со зона на низок притисок над северна Европа, се зголемува можноста северниот тек да навлезе подлабоко во копното, создавајќи неутрална зона над Скандинавија.

Гледајќи ја прогнозата за температурата на површината во Европа, температурите на површината треба да бидат главно над нормалата низ целиот континент. Но, на картите е прикажана и неутрална зона над североисточните делови на континентот.

Моделот ECMWF сигнализира дека Европа ќе има натпросечно количество врнежи. Ова го зголемува потенцијалот за снежни врнежи главно над алпскиот регион и во Скандинавија.