Изјавата на белгискиот новинар Michel Collon, се шири како пожар !

387

„Западот е само цивилизација на крадци !!! Ако Шпанија и Франција се збогатиле во 17 век, тоа е затоа што краделе злато и сребро од Латинска Америка, колејќи ги Индијанците без да платат никаква откупна штета. Франција, Англија и САД се создадени од сурово богатство, благодарение на ропството и кражбата на луѓе од Африка бесплатно. Слично на тоа, Белгија и Холандија се многу богати уште од 19 век, крадејќи суровини од Африка и Азија. Бесплатно за 5 века, нашите западни заедници го ограбиле третиот свет, бесценето. Можеме да нацртаме табели за сите сиромашни африкански земји и да покажеме кој и како ги ограбил. Со еден збор, ние, поточно, сме крадци и затоа станавме богати нации на штета на другите“.

Michel Collon е белгиски новинар и есеист

Како член на Лабуристичката партија на Белгија, тој ја започна својата кариера со весникот на оваа партија, неделникот Solidaire, пред да го создаде независниот колектив Investig’Action, пренесен преку веб-страница за „реинформации“ со која управува со тим од волонтери.

Тој се претставува како специјалист за анализа на „воената пропаганда“1 и „медиумските дезинформации“, а во неколку свои книги го развива концептот „médiamente“ или лага пренесена од медиумите, кои според него се само „гласот на економските, финансиските или политичките сили“, пропагандни органи кои манипулираат со мислењето, особено за да го „оправдаат влегувањето во војна на една земја против друга“.

Поради тоа, Michel Collon неколку медиуми и социолози го сметаат за автор на заговори.