“Исус ја знаел оваа тајна” | Тесла знаел што се случува по смртта ? „Ако го концентрираме целиот наш ум на оваа вистина, стануваме неверојатно моќни“

228

Тој се интересирал и за духовност, и тврдел дека Библијата имала позитивно влијание врз него во неговите рани денови.

Никола Тесла не го ограничил своето размислување само на експерименталната физика.

„Подарокот на менталната моќ доаѓа од Бога, Божественото Битие, и ако ги концентрираме нашите умови на таа вистина, стануваме во хармонија со оваа неверојатна моќ. Мајка ми ме научи да ја барам целата вистина во Библијата; затоа неколку наредни месеци се посветив во проучувањето на оваа дело“.

Точно е дека Тесла бил далеку пред своето време, како и нашето. Тој предвидел безжичен пренос на енергија, интернет, роботи, самоуправувачки автомобили и паметни телефони.

Што мислел за смртта?

„Смртта не постои, а со ова знаење стравот од неа исчезнува. И запомнете: ниту еден човек што постоел не умрел. Тие се претвориле во светлина и како такви продолжуваат да постојат.

Тајната е во тоа што овие светлосни честички се враќаат во првобитната состојба. Вратете се на една од претходните енергии. Христос и некои други ја знаеле оваа тајна. Барав како да ја зачувам човечката енергија. Тоа е една од формите на светлината.

Душата е еднаква на врховната небесна светлина. Не го барав за себе, туку за доброто на сите. Верувам дека моето откритие ќе го направи животот полесен и поподнослив на луѓето и ќе ги насочи кон духовноста и моралот“.

Тесла објаснил како прво постоела енергијата, а потоа материјата. И целата таа материја се родила од вечната енергија на светлината: од ѕвездите на планетите, од човекот и сè друго во Универзумот.

„Сè што живее е во длабока и прекрасна врска: човекот и ѕвездите, амебата и сонцето, срцето и кружење на бесконечен број светови“.

Нашата меморија зависи од тоа: сè што некогаш сме виделе, слушнале или прочитале останува со нас во форма на честички на светлината. Светлината објаснува и како функционира нашиот мозок и, според Тесла, што се случува по смртта.