Хемикалиите за домаќинство, вклучително и средствата за дезинфекција, можат да му наштетат на здравјето на мозокот

434

Новото истражување ја нагласува важноста на проценката на влијанието на вообичаените хемикалии за домаќинството врз здравјето на мозокот.

Една неодамнешна студија ги испита можните штетни ефекти на одредени хемикалии кои најчесто се наоѓаат во производите за домаќинство врз развојот на клетките за поддршка на мозокот.

Студијата, во која биле користени култури на човечки клетки и глувци, откри дека хемикалиите присутни во средствата за дезинфекција, лепилата и текстилот за мебел се потенцијално штетни за олигодендроцитите, критичните клетки во развојот на мозокот.

Што откри истражувањето?

Помеѓу идентификуваните соединенија се кватернерни соединенија и органофосфати, кои вообичаено се користат во различни производи за домаќинството. Квартерните соединенија се присутни во средствата за дезинфекција, средствата за дезинфекција на рацете и предметите за лична нега, додека органофосфатите се наоѓаат во текстилот, лепилата и мебелот. Утврдено е дека овие хемикалии влијаат на созревањето и опстанокот на олигодендроцитите, кои се клучни за изолирање на невроните и одржување на ефективна нервна сигнализација во мозокот.

Истражувањето го спроведе Erin Cohn, молекуларен биолог на Case Western Reserve University in Ohio, со своите колеги, а е објавено во списанието Nature Neuroscience.

Откривме дека олигодендроцитите – но не и другите мозочни клетки – се изненадувачки чувствителни на кватернерните амониумски соединенија и органофосфатните ретарданти на пламенот, истакнува Cohn.

Експертите повикуваат на претпазливост во толкувањето на резултатите

Иако студијата предизвикува загриженост за потенцијалните невроразвојни ефекти, експертите апелираат на претпазливост во толкувањето на резултатите, наведувајќи ги високите концентрации користени во експериментите во споредба со нормалната човечка изложеност на хемикалиите.

Прашањето не е дали нешто е токсично или не, туку дали е токсично во услови на кои најверојатно ќе бидеме изложени, нагласува Oliver Jones, еколошки хемичар од RMIT University, кој не бил вклучен во студијата.

Повик за сеопфатна проценка на ризикот од овие хемикалии

Сепак, одредени групи, како што се чистачите во училиштата и болниците, се соочуваат со зголемена изложеност на овие соединенија поради честата употреба на средства за дезинфекција со индустриска јачина.

Истражувањето за здравствените ефекти на овие хемикалии доби на интензитет, особено за време на пандемијата COVID-19, со студии кои укажуваат на зголемено ниво на квартерни соединенија во човечката крв.

Квартерните соединенија и органофосфатните успорувачи на горења претставуваат предизвици за научниците поради нивната структурна разновидност, а постои се поголем повик за сеопфатна проценка на нивните ризици.

Тие би можеле да го привлечат вниманието на Стокхолмската конвенција кога ќе ја заврши борбата против органофлуорините (PFAS), предлага Ian Rae, еколошки хемичар и советник на Програмата за животна средина на Обединетите нации за хемикалии во животната средина.

Се наоѓа и во детската урина

Студијата, исто така, го нагласува присуството на метаболити кои го забавуваат пламенот во примероците на урина кај децата, со потенцијална поврзаност со негативните невро-развојни исходи, иако каузалноста останува нејасна.

И покрај празнините во разбирањето, научниците ја нагласуваат потребата од континуирано истражување, особено во однос на ранливоста на децата на хемиска изложеност за време на критичните периоди на развојот на мозокот.

Извор: Science Alert