HAARP систем – Злосторство на модерната ера кое го уништува срцето и мозокот | Фото/Видео

4241

Сигурно ви е познат системот HAARP, кој неодамна започна да дејствува и на овие простори. Но, иако HAARP локациите на Балканот не се толку добро познати, ние сме опкружени со HAARP објекти во земјите околу нас.

Инсталиран е во Бељина во близина на Бараево, кој е многу блиску до главниот град на Србија, Белград. HAARP е од Америка, и е доста катастрофален во секоја смисла и претставува табу-тема. Сепак, и ако е така, сѐ повеќе и повеќе луѓе зборуваат за тоа, па дури и оние кои работеле во формирањето на овој проект!

Многу медиуми во Србија, кои пишувале за ова биле заплашувани да молчат. Така и списанието Правда! Информациите кои сега ќе ги видите и за кои ќе прочитате, никогаш нема да слушнете во владините или во другите полтронски медиуми.

Информациите за антените HAARP во Србија се демантирани, т.е. антената под прекумерен притисок на јавноста е демонтирана и отстранета, на неко подобро и побезбедно место, на пр. како што е Косово.

HAARP систем и неговото влијание врз климата 

Дефинитивно ова е најголемиот домен и насока кон која HAARP оди. Пред сѐ тој е тука да ја менува климата и да влијае на природните катастрофи. Иако овој систем е релативно од поново време, целиот проект е создаден веднаш по Втората светска војна!

Денес тој прерасна во глобална примена! И ако многумина не сакаат да зборуваат за тоа што точно HAARP претставува, вистината станува сѐ појасна и поужасна. HAARP системот дејствува првенствено по пат на електрични и магнетни бранови, а со тоа влијае и на климата! На температурата на воздухот, влажноста на почвата, силата на ветерот и така натаму!

Во балканските земји, најмногу се видливи последиците врз температурата на воздухот, кои предизвикуваат суша и актуелните за нас, пожари! Дека нешто не е во ред, може да се види речиси секој ден на небото, под услов да е ден, можете да видите како е небото набиено, облаците како да се деформирани и со необичен облик, а воздухот е со различен набој!

Она што создава проблем се и сушите кои имаат влијание на културите и полињата, магнетната контрола го одбива дождот и ја суши земјата, па така храната станува многу поретка и поскапа.

Она што е важно да се знае е дека овој систем уништува две сезони! Пролетта и есента полека исчезнуваат, а ќе има само лето и зима. Летата ќе бидат многу долги и топли, а зимите остри и многу студени!

HAARP системот и неговото влијание врз човекот

Продолжува на страна 2