Фотографска меморија е подарок што го поседуваат мал број луѓе

120

Фотографската меморија обично се дефинира како можност на индивидуата да се сеќава на слики, звуци и разни работи со извонредна точност.

Терминот „фотографска меморија“ се користи веќе подолго време за луѓе кои имаат невообичаена способност јасно и прецизно да се сетат на она што го слушнале, виделе, почувствувале.

Фотографската меморија е редок феномен што се јавува кај помалку од 10% од популацијата и најчесто се јавува кај деца, а повеќето ја губат оваа способност во зрелоста. Концептот на фотографска меморија е толку сложен што огромен број луѓе не веруваат дека таа воопшто постои, открива Би-Би-Си.

Според верувањето на некои истражувачи, фотографската меморија е резултат на обработка и складирање на податоци во мозокот на чуден начин. Многумина веруваат дека луѓето имаат среќа со овој подарок, но тоа не е секогаш така.

Моцарт, Моне, Тесла имаа фотографска меморија …

Еден од проблемите со фотографската меморија е што мозокот апсорбира премногу информации, што е главно ирелевантно. Исто така, постои проблем како да заборавиме на работите што не сакаме да ги паметиме. Луѓето не се програмирани да бидат големи бази на податоци што носат информации. Меморијата е важна само кога може да се користи.