ECDC објави нова КОРОНАКАРТА

206

Црвеното значи 14-дневна стапка од 75-200 со удел на позитивни поголема од 4% и области каде што 14 дневната стапката на заразени е од 200 до 500, а темноцрвените области во кои е 14 дневна стапка поголема од 500.

Јужна Германија и јужна Белгија се со црвена боја, додека северниот дел од овие земји е портокалова. Норвешка и Финска се портокалови, Шведска во црвена боја, Холандија е претежно портокалова. Летонија е во портокалова боја, Литванија и Естонија во црвена.

Грција е во црвена или темноцрвена, Кипар е во темноцрвена, Франција и Шпанија се во црвена или темноцрвена боја. Португалија исто така е обележана со црвена, како и јужна и централна Италија.

Унгарија, Чешка, Полска, Словачка и Романија се целосно во зелена боја.