Дали наскоро ќе ги предвидиме? Една невообичаена појава претходи на земјотресите, досега научниците немаа идеја зошто

939

Теоријата што ја докажаа во лабораторија сега се тестира на терен и ако се покаже како точна, подземните цевки би можеле да играат голема улога во предвидувањата на земјотресот.

Веќе некое време, сеизмолозите знаат за кратки, суптилни аномалии и промени во подземните електрични полиња што се случуваат пред земјотресот, понекогаш неколку недели пред земјотресот.

Примамливо е да се претпостави дека овие електромагнетни рафали може да се искористат за предвидување на земјотреси, но досега научниците знаеја само дека тие му претходеа на земјотресот, а не што ги предизвикува или како се поврзани со земјотресот, пренесува Science Alert.

Клучот е во акумулацијата на гасови во подземните води

Ново истражување сугерира дека клучот лежи во гасовите што се акумулираат во она што е познатото како раседен вентил.

Непропустливите слоеви на карпи можат да се лизгаат над раседите, во основа создавајќи прекривка што го блокира протокот на подземните води.

Кога вентилот од раседот на крајот ќе попушти и притисокот се намали, тогаш се ослободува јаглерод диоксид или метан кои се раствораат во заглавената вода (како кога ќе отворите шише сода). Тие се шират во просторот и ги туркаат пукнатините во раседот. Како гасот се ослободува од водата, тој ќе се наелектризира, а електроните ослободени од испуканите површини ќе се фаќаат за молекулите на гасот и така создаваат електрицитет движејќи се нагоре.

„Резултатите ја поддржаа валидноста на сегашната хипотеза, дека взаемната интеракција на пукање на карпи со гасовите длабоко во Земјата за време на квази-статичко пукање на карпи во зоната на раседот може да игра важна улога во создавањето на електромагнетни феномени што му претходат или го придружуваат земјотресот“, се наведува во трудот.

Сè зависи од видот на раседот и карпата

Користејќи прилагодено лабораториско поставување, тимот успеа да ги тестира реакциите на кварцниот диорит, габар, базалт и ситно-гранулиран гранит во симулации слични на земјотрес. Тие покажаа дека електрифицираните струи на гас навистина можат да бидат поврзани со кршењето карпи.

Научниците откриле дека видот на карпата спак прави разлика. Карпите, вклучително и гранитот, имаат решеткасти структури кои со време ги фаќаат непарените електрони преку природно зрачење што се издига под површината, а тоа доведува до поголеми струи.

Видот на раседи и пукање на карпи, исто така, влијаат врз нарушувањата на електричното поле. Студијата ги поддржува претходните истражувања на истите научници за сеизмичката електромагнетика, покажувајќи како јаглерод диоксидот ослободен од земјотрес може да ги електрифицира и да создаде магнетни полиња.

Теоријата се тестира на терен

Другите хипотези за електромагнетни исфрлања вклучуваат идеја дека самите карпи би можеле да станат полупроводници под доволни напрегања и со доволна топлина, додека другите експерти не сметаат дека овие чудни рафали воопшто се поврзани со земјотреси.

Додека невообичаената електромагнетна активност – што е исклучително честа на нашата планета во секој случај – всушност не предвидува земјотрес, сè уште нема конечни одлуки и сите теории се разгледуваат. Меѓутоа, ако оваа идеја е поддржана од идно истражување, тоа би можело да ни обезбеди спасоносна метода за предвидување на земјотреси.

„Како резултат на овој лабораториски експеримент, може да биде можно да се открие електричен сигнал што го придружува земјотресот со набљудување на телуровиот потенцијал / струја предизвикана во спроводник, како челична водоводна цевка закопана под земја“, заклучуваат истражувачите.

„Таквиот пристап сега е подложен на теренско тестирање на моделот“.