8 најчести летни болести

489

3. Гастроентеритис

Гастроентеритисот е најчеста болест која се пренесува преку храна, а зачестеноста е особено висока во летните месеци. Предизвикан е од вируси и бактерии, иако во жешките месеци најчесто се од бактериско потекло.

Секоја година од него страдаат милијарди луѓе, а најчести симптоми се дијареа, повраќање, болки во стомакот, а понекогаш и треска. Неговата сериозност зависи од предизвикувачкиот агенс, иако обично не е сериозен проблем и повеќето луѓе закрепнуваат без потреба од третман.

Проблемот доаѓа кај децата, постарите лица и имуносупресивите, кои може да имаат здравствени проблеми поврзани со дехидрација предизвикана од дијареа и повраќање. Всушност, во сиромашните земји, гастроентеритисот е водечка причина за смртност кај новороденчињата.

4. Отитис

Продолжува на страна 5