8 најчести летни болести

489

1. Изгореници од сонце

Иако тоа не е болест како таква, изгорениците од сонце се една од најчестите причини за медицинска консултација. А тоа е дека, освен долгорочните проблеми што ги носи прекумерната изложеност на сончево зрачење, краткорочно може да предизвика изгореници од втор и трет степен.

Овие повреди можат да бидат многу сериозни и бараат итна медицинска помош за да се спречат опасните здравствени компликации.

2. Салмонелоза

Продолжува на страна 3