Унапредување на регионалната соработка во туризмот

210

Балканија и Балканскиот Форум организираат тркалезната маса која има за цел да стимулира дискусија за трендовите и случувањата во туризмот, вклучувајќи ги и можностите и предизвиците за зајакнување на регионалната соработка во оваа област преку презентирање на наодите од спровееното истражување под наслов „Унапредување на регионалната соработка во туризмот“.

Прашања за кои ќе се дискутира за време на оваа тркалезна маса:

• Што е потребно за да се развијат заеднички регионални производи кои привлекуваат туристи од други (големи) пазари?
• Кои регионални „производи“ имаат или би можеле да имаат голем (трансформативен) потенцијал и/или да придонесат за регионот?
• Како можеме да ја привлечеме нашата дијаспора не само да троши време и пари во нашиот регион, туку да направиме сериозни инвестиции во туризмот?
• Кои се клучните предизвици за регионалните производи/туризмот?

За БАЛКАНИЈА: Асоцијација на структури од областа на туризмот за интеграција, промоција и афирмација на целиот балкан како заедничка туристичка дестинација

За Балкански форум: Меѓусекторска платформа која има за цел да создаде нова визија за западниот Балкан преку одржлив прекуграничен дијалог за економскиот развој, демократските вредности и владеењето на правото.

Четврток.14.12.2017 од 12:30 – 15:00ч.

Место: „ЈАВНА СОБА”, – Скопје

loading...